Uslovi korištenja

PRAVNA OBAVIJEST

Vlasnik ove Web stranice http://www.mentos.ba/, je Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. društvo u sklopu Skupine PERFETTI VAN MELLE GROUP („PVM GROUP“) i njegovi identifikacijski podaci su sljedeći:

Registrirano pravno sjedište: Tomičkova 9, 148 00 Praha 4, teh Czech Republic
POREZNI BROJ: CZ63666570
Telefon: + 420 244 466 500
Ostali registracijski detalji: C 37371 at the Municipal Court in Prague

Pristup Web-u

Ovom se Pravnom obaviješću regulira pristup korisnika (“Korisnik”) i korištenje Weba s ciljem pružanja informacija Korisniku u vezi sa PVM GROUP-om, PVM, njihovim proizvodima, aktivnostima i promocijama.

Pristupanjem i korištenjem Web-a, Korisnik prihvata uvjete ove Pravne obavijesti, Uvjete upotrebe i korištenja kolačića.

Prije korištenja Web-a, Korisnik mora pažljivo pročitati Pravnu obavijest, Uvjete upotrebe i korištenja kolačića, imajući u vidu da se one mogu prilagoditi i / ili promijeniti u bilo koje vrijeme. Ako Korisnik ne prihvata uvjete ove Pravne obavijesti ne može se služiti Webom i sadržajem u njemu.

Korištenje i način funkcionisanja Weba

Korisnik se obavezuje da će Web koristiti na pametan način i informacije sadržane u njemu. Također, Korisnik se mora podvrgnuti odredbama i ovoj Pravnoj obavijesti, kao i svim drugim potrebnim uslovima koje PVM može uspostaviti na Webu.

Korisnik ne smije počiniti nikakvo djelo s namjerom oštećenja, zloupotrebe, i / ili preopterećivanje Weba, ili sprečavanje, u bilo kom obliku, normalnog korištenja i funkcionisanja istog.

Korisniku se daje na znanje da ukoliko ne ispoštuje ovu Pravnu obavijest, Uvjete upotrebe i korištenja kolačića, ili ako nisu ispunjeni neki drugi relevantni propisi ili uvjeti navedeni na Web-u, PVM zadržava pravo da ograniči, suspenduje i / ili prekine pristup korisnika na Web-u, koristeći tehničke mjere potrebne za to.

PVM nastoji da održi dobar rad Weba, izbjegne greške ili, ako je potrebno, popravi i sadržaj Web-a uredno ažurira. Međutim, PVM ne garantuje dostupnost ili kontinuitet u pristupu Web-u, niti za potpunu tačnost u njenom sadržaju, niti da će se oni ažurirati u skladu s tim.

Odgovornost

Pristup Webu i upotreba svih informacija ili mehanizama koji se na njoj nalaze, vrši se pod isključivom odgovornošću Korisnika.

PVM nije odgovoran za bilo kakvu štetu i / ili gubitke koji mogu proizaći direktno ili indirektno od pristupa ili korištenja informacija sadržanih na Webu, a posebno za bilo koju informaciju koja se odnosi na treće strane, a koje nisu u vezi sa PVM-om, uključujući, ali ne ograničavajući se na, one proizvedene od strane operativnih sistema ili uzrokovani virusima i / ili napadima na sistem. Također, PVM nije odgovoran za štetu koju Korisnik može pretrpjeti zbog neadekvatnog korištenja Web-a, problema s uslugom ili mrežnog pokrivanja, prekida, nedostatka ili defekta u komunikacijama i / ili komunikaciji s Internetom.

Politike koje se odnose na poveznice

a) Poveznice sa Web

Bilo koje treće strane koje imaju namjeru povezati se sa Web (“Povezujuća Web stranica”) , moraju dobiti prethodnu saglasnost, u pisanoj formi, od PVM-a, pridržavati se važećih zakona i ne mogu sačuvati svoje sadržaje ili treće strane koji su: (i) nezakoniti, štetni, nasilni, rasistički, diskriminatorni, ponižavajući, povezani sa seksom itd; i / ili (ii) su neprikladni u odnosu na PVM aktivnost. Poveznica ni na koji način ne znači da PVM podržava, promoviše, garantira, nadzire i / ili preporučuje sadržaj i / ili usluge Web stranice za povezivanje, niti je odgovoran za sadržaje koji se u njemu nalaze.

U slučaju nepoštovanja bilo kojeg od gore navedenih uslova, PVM će odmah nastaviti sa povlačenjem saglasnosti dodijeljene Web stranici za povezivanje koja će biti obavezna da izbriše poveznicu.

b) Poveznice sa drugim Web stranicama

Na Webu mogu biti uključene i druge poveznice koje omogućavaju Korisniku pristup drugim web-lokacijama ("Povezane Web stranice"). Postojanje povezanih web stranica ni na koji način ne podrazumijeva preporuku, promociju, identifikaciju i / ili usklađenost od strane PVM-a, niti da je saglasan sa izjavama, sadržajima i / ili uslugama koje se pružaju putem Povezanih Web stranica. U skladu s tim, PVM nije odgovoran za sadržaj i druge uslove Povezanih Web stranica, pa je Korisnik jedina odgovorna osoba za provjeru i prihvatanje prilikom svakog pristupu i svakoj upotrebi.

Intelektualno vlasništvo

Svi tekstovi, grafike, fotografije, videozapisi, zvučni zapisi, kombinacije boja itd.(„Sadržaj“), Kao i struktura, izbor i redoslijed su u vlasništvu PVM, PVM GRUPE ili njihovih davatelja licenci. Svi logotipi na Web-u su vlasništvo PVM-a, PVM GROUP-a ili njihovih davatelja licenci.

Korištenje Weba ne podrazumijeva odobravanje bilo kakvog prava na njega ili na njegov Sadržaj.

Korisniku je strogo zabranjeno da reprodukuje, transformiše, distribuira, javno priopćava, stavlja na raspolaganje, izvlači i / ili pravi bilo koji drugi oblik neovlaštenog širenja ili korištenja Weba, njegovog Sadržaja i / ili PVM logotipa. Neautorizovana upotreba Sadržaja, Web-a i / ili PVM logotipa, kao i bilo koje druge intelektualne svojine PVM-a i / ili PVM GROUP-e može pokrenuti odgovarajuće pravne radnje i odgovornosti koje iz njih proističu.

Pojedinosti

Ako je bilo koja od klauzula ove Pravne obavijesti potpuno ili djelimično proglasi nevažećom, status poništenje će uticati samo na predmetnu odredbu ili njen dio, dok će ostatak ostati na snazi, samo uzimajući u obzir odredbu ili njen dio koji je pogođen. U tom smislu, jedino će nevažeća biti odredba ove Pravne obavijesti i nijedan drugi dio ili odredba neće biti nevažeća, oštećena ili pogođena zbog poništenja, osim u slučajevima kada ta činjenica suštinski djeluje na ovu Pravnu obavijest.