Uslovi korištenja

Pravna obavijest

Vlasnik ove Web stranice http://www.mentos.ba/, je Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. društvo u sklopu Skupine PERFETTI VAN MELLE GROUP („PVM GROUP“) i njegovi identifikacijski podaci su sljedeći:

 

Registrirano pravno sjedište: Tomičkova 9, 148 00 Praha 4, teh Czech Republic
POREZNI BROJ: CZ63666570
Telefon: + 420 244 466 500
Ostali registracijski detalji: C 37371 at the Municipal Court in Prague

 

Pristup Web-u

Ovom se Pravnom obaviješću regulira pristup korisnika (“Korisnik”) i korištenje Weba s ciljem pružanja informacija Korisniku u vezi sa PVM GROUP-om, PVM, njihovim proizvodima, aktivnostima i promocijama.

Pristupanjem i korištenjem Web-a, Korisnik prihvata uvjete ove Pravne obavijesti, Uvjete upotrebe i korištenja kolačića.

Prije korištenja Web-a, Korisnik mora pažljivo pročitati Pravnu obavijest, Uvjete upotrebe i korištenja kolačića, imajući u vidu da se one mogu prilagoditi i / ili promijeniti u bilo koje vrijeme. Ako Korisnik ne prihvata uvjete ove Pravne obavijesti ne može se služiti Webom i sadržajem u njemu.

 

Korištenje i način funkcionisanja Weba

Korisnik se obavezuje da će Web koristiti na pametan način i informacije sadržane u njemu. Također, Korisnik se mora podvrgnuti odredbama i ovoj Pravnoj obavijesti, kao i svim drugim potrebnim uslovima koje PVM može uspostaviti na Webu.

Korisnik ne smije počiniti nikakvo djelo s namjerom oštećenja, zloupotrebe, i / ili preopterećivanje Weba, ili sprečavanje,  u bilo kom obliku, normalnog korištenja i funkcionisanja istog.

Korisniku se daje na znanje da ukoliko ne ispoštuje ovu Pravnu obavijest,  Uvjete upotrebe i korištenja kolačića, ili ako nisu ispunjeni neki drugi relevantni propisi ili uvjeti navedeni na Web-u, PVM zadržava pravo da ograniči, suspenduje i / ili prekine pristup korisnika na Web-u, koristeći tehničke mjere potrebne za to.

PVM nastoji da održi dobar rad Weba, izbjegne greške ili, ako je potrebno, popravi i sadržaj Web-a uredno ažurira. Međutim, PVM ne garantuje dostupnost ili kontinuitet u pristupu Web-u, niti za potpunu tačnost u njenom sadržaju, niti da će se oni ažurirati u skladu s tim.

 

Odgovornost

Pristup Webu i upotreba svih informacija ili mehanizama koji se na njoj nalaze, vrši se pod isključivom odgovornošću Korisnika.

PVM nije odgovoran za bilo kakvu štetu i / ili gubitke koji mogu proizaći direktno ili indirektno od pristupa ili korištenja informacija sadržanih na Webu, a posebno za bilo koju informaciju koja se odnosi na treće strane, a koje nisu u vezi sa PVM-om, uključujući, ali ne ograničavajući se na, one proizvedene od strane operativnih sistema ili uzrokovani virusima i / ili napadima na sistem. Također, PVM nije odgovoran za štetu koju Korisnik može pretrpjeti zbog neadekvatnog korištenja Web-a, problema s uslugom ili mrežnog pokrivanja, prekida, nedostatka ili defekta u komunikacijama i / ili komunikaciji s Internetom.

Politike koje se odnose na poveznice

a) Poveznice sa Web 

Bilo koje treće strane koje imaju namjeru povezati se sa Web (“Povezujuća Web stranica”) , moraju dobiti prethodnu saglasnost, u pisanoj formi, od PVM-a, pridržavati se važećih zakona  i ne mogu sačuvati svoje sadržaje ili treće strane koji su: (i) nezakoniti, štetni, nasilni, rasistički, diskriminatorni, ponižavajući, povezani sa seksom itd; i / ili (ii) su neprikladni u odnosu na PVM aktivnost. Poveznica ni na koji način ne znači da PVM podržava, promoviše, garantira, nadzire i / ili preporučuje sadržaj i / ili usluge Web stranice za povezivanje, niti je odgovoran za sadržaje koji se u njemu nalaze.

U slučaju nepoštovanja bilo kojeg od gore navedenih uslova, PVM će odmah nastaviti sa povlačenjem saglasnosti dodijeljene Web stranici za povezivanje koja će biti obavezna da izbriše poveznicu.

b) Poveznice sa drugim Web stranicama

Na Webu mogu biti uključene i druge poveznice koje omogućavaju Korisniku pristup drugim web-lokacijama ("Povezane Web stranice"). Postojanje povezanih web stranica ni na koji način ne podrazumijeva preporuku, promociju, identifikaciju i / ili usklađenost od strane PVM-a, niti da je saglasan sa izjavama, sadržajima i / ili uslugama koje se pružaju putem Povezanih Web stranica. U skladu s tim, PVM nije odgovoran za sadržaj i druge uslove Povezanih Web stranica, pa je Korisnik jedina odgovorna osoba za provjeru i prihvatanje prilikom svakog pristupu i svakoj upotrebi.

 

Intelektualno vlasništvo

Svi tekstovi, grafike, fotografije, videozapisi, zvučni zapisi, kombinacije boja itd.(„Sadržaj“), Kao i struktura, izbor i redoslijed su u vlasništvu PVM, PVM GRUPE ili njihovih davatelja licenci. Svi logotipi na Web-u su vlasništvo PVM-a, PVM GROUP-a ili njihovih davatelja licenci.

Korištenje Weba ne podrazumijeva odobravanje bilo kakvog prava na njega ili na njegov Sadržaj.

Korisniku je strogo zabranjeno da reprodukuje, transformiše, distribuira, javno priopćava, stavlja na raspolaganje, izvlači i / ili pravi bilo koji drugi oblik neovlaštenog širenja ili korištenja Weba, njegovog Sadržaja i / ili PVM logotipa. Neautorizovana upotreba Sadržaja, Web-a i / ili PVM logotipa, kao i bilo koje druge intelektualne svojine PVM-a i / ili PVM GROUP-e može pokrenuti odgovarajuće pravne radnje i odgovornosti koje iz njih proističu.

 

Pojedinosti

Ako je bilo koja od klauzula ove Pravne obavijesti potpuno ili djelimično proglasi nevažećom, status poništenje će uticati samo na predmetnu odredbu ili njen dio, dok će ostatak ostati na snazi, samo uzimajući u obzir odredbu ili njen dio koji je pogođen. U tom smislu, jedino će nevažeća biti odredba ove Pravne obavijesti i nijedan drugi dio ili odredba neće biti nevažeća, oštećena ili pogođena zbog poništenja, osim u slučajevima kada ta činjenica suštinski djeluje na ovu Pravnu obavijest.

Obavijest ispitivaniku

U skladu sa važećim zakonima o zaštiti Ličnih podataka, PVM Czech Republic, s.r.o. (u daljnjem tekstu „PVM) vas obavještava da će lični podaci (u daljem tekstu "Lični podaci") dati PVM-u biti prikupljeni i obrađeni pod kontrolom PVM-a u skladu sa sljedećim:

a. Svrha i zakonitost obrade

Obrada Ličnih podataka je neophodna za upravljanje poslovnim odnosom između vas i PVM-a. Kako bi se na ispravan način upravljalo ovim odnosom PVM će obraditi Lične podatke koji mogu uključivati i Posebne kategorije Ličnih podataka, kao što su podaci koji se odnose na zdravlje, rasno ili etničko porijeklo, članstvo u sindikatima, vjerska uvjerenja. Obrada Ličnih podataka može se obavljati elektronskim putem i ručno, na osnovu logičkih kriterija koji su kompatibilni i funkcionalni sa svrhom za koju se prikupljaju Lični podaci i uvijek u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

b. Komunikacija i širenje Podataka

Lične podatke će obrađivati samo osobe ovlaštene od strane PVM-a ili treće strane (uključujući bilo koju drugu kompaniju PVM grupe), institucije ili profesionalci koji će kao Izvršitelji obrade, obavljati posebne usluge obrade ili aktivnosti koje su u vezi sa gore navedenom svrhom.

Lični podaci neće biti distribuirani ni na koji način.

c. Prenos Ličnih podataka trećim zemljama

Radi upravljanja našim poslovnim odnosom, može se ukazati potreba da se neki od Ličnih podataka prenesu u druge države gdje su locirana ostale kompanije iz grupe Perfetti Van Melle Group ili PVM partneri.

d. Period čuvanja informacija

Lični podaci će se čuvati sve dok je poslovni odnos na snazi. Nakon toga, PVM će Lične podatke čuvati onoliko koliko je vremenski potrebno da se ispoštuje zakonski propis koji može nametnuti PVM-u obavezu čuvanja Ličnih podataka na duži vremenski period.

e. Prava vlasnika Podataka

PVM obavještava da imate pravo da zahtjevate pristup i ispravljanje ili brisanje vaših Ličnih podataka, ili ograničenje ili prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka ili povlačenje date saglasnosti tako što se pismeno javiti PVM-u, Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomičkova 9, 148 00 Praha, the Czech Republic ili slanjem e-maila pvmdpo@it.pvmgrp.com, sa naznakom za Službu za zaštitu podataka.

Imate pravo da podnesete žalbu Nadzornom organu.

Politika privatnosti I kolačIća

Perfetti Van Melle Czech Republic,(u daljnjem tekstu PVM) koji se brine o vašoj privatnosti i predano je štiti. Perfetti Van Melle može prikupljati lične podatke od posjetitelja http://www.mentos.ba/.

Ovom Web stranicom upravlja PVM.

Ova politika privatnosti okvirno opisuje vrste informacija koje prikupljamo, kako ih koristimo i čuvamo.

Ova politika će vam objasniti šta da radite ukoliko ne želite da se prilikom vašeg posjeta našoj Web stranici vaši podaci prikupljaju, te kako da izmijenite informacije koje ste nam već dali.

Ova politika privatnosti se ne odnosi na banere, nagradne igre i druge oglase ili promocije koje možemo sponzorisati ili u njima učestvovati preko Web stranica u vlasništvu treće strane.

 

Kontrola podataka

Za kontrolu podataka i obradu zaslužen je Perfetti Van Mell iz Češke.

 

Obrada ličnih podataka 

Navigacijski podaci

Kompjuterski sistemi i softverske procedure koje su uključene u rad ove Web stranice, u toku njihovog normalnog fukcionisanja, dolaze u posjed nekih ličnih podataka čije se prenošenje za vrijeme upotrebe protokola Internet komunikacije podrazumijeva. Ove informacije se ne prikupljaju da bi se dovele u vezu sa konkretnim osobama, ali kroz procese i povezanost sa podacima u vlasništvu trećih strana, po svojoj prirodi, mogu dovesti do identifikacije korisnika. U ovu kategoriju podataka uključene su IP adrese ili imena pohranjena u domenu računara koje koriste oni koji pristupaju Web stranici, adrese u URI-u (Uniform Resource Identifier) ​​potrebnih resursa, vrijeme traženja, metod koji se koristi za prosljeđivanje zahtjeva serveru, veličina datoteke primljene kao odgovor, znamenkasti kod koja pokazuje stanje odgovora datog od strane servera (ispravno, greške, itd…) i drugi parametri povezani sa operativnim sistemom, kao i strukture i uslovi korisničkog računara. Ovi podaci se koriste samo za dobivanje anonimnih statističkih informacija o korištenju Web stranice i za provjeru ispravnosti i brišu se odmah nakon obrade. Podaci mogu biti korišteni za istraživanje odgovornosti, ako postoje bilo kakva krivična djela za obradu podataka na Web stranici.

 

Lični podaci

Mi možemo prikupljati lične podatke. Pod ličnim podacima  se podrazumijevaj informacije na osnovu kojih možete biti identifikovani. Obično to uključuje vaše ime, adresu stanovanja, ime ekrana, adresu e-pošte, broj telefona i podatke o kreditnoj kartici. Mi možemo prikupljati podatke koje pružaju korisnici samo u cilju ispravnog odgovora na postavljena pitanja i takvi podaci će se tretirati u skladu sa politikom i važećim zakonima.

 

Podaci koje korisnik daje dobrovoljno

Opcionalno, eksplicitno i dobrovoljno davanje ličnih podataka od korisnika na obrascima za registraciju prisutnih na ovoj Web stranici podrazumijeva naknadno pribavljanje podataka koje je dostavio pošiljatelj. Ove podatke će obraditi PVM u svrhu odgovaranja na potrebnu uslugu i, ako date svoj pristanak, radi slanja informativnog i reklamnog materijala putem e-pošte.

 

Zaštita djece

PVM je posvećen zaštiti privatnosti djece. Web stranica je dizajnirana i namjenjena za upotrebu osobama starijim od 16 godina. Ako ste stariji od 16 godina, a mlađi od 18 godina, trebalo bi da razmotrite uslove ove politike privatnosti sa onima koji nad vama imaju roditeljsku odgovornost da biste bili sigurni da ćete ih razumjeti. Iako nismo odgovorni za određivanje starosti naših korisnika, možemo izvršiti odgovarajuće provjere.

Ako ste mlađi od 16 godina (provjerite ovu dobnu granicu s odredbama zakona u državi), zapamtite da vam je potrebna autorizacija / odobrenje onih koji imaju roditeljsku odgovornost da koristite ovu Web stranicu kako bi stupili u kontakt s nama slanjem vaših ličnih podataka.

 

Svrha obrade podataka

Vi dobrovoljno odlučujete ako želite da nam dostavite vaše lične podatke. U nekim slučajevima lični podaci su potrebni za obavljanje određenih funkcija. U okviru ove Web stranice, od vas se može tražiti da dostavite lične podatke kako biste se mogli prijaviti za nagradna izvlačenja ili takmičenja, radi primanja informacija ili e-pošte, popunjavanja anketa, komentarisanja ili slanja upita. U tim slučajevima PVM koristi pop-up prozor s informacijama o obradi ličnih podataka i thickbox-om za dobivanje saglasnosti. Budite sigurni da PVM neće prikupljati nikakve lične podatke osim ako te podatke ne date dobrovoljno.

Vaše lične podatke PVM koristi u svrhe za koji su isti prikupljeni (npr. da bismo odgovorili na vaš upit, unijeli vaše podatke za takmičenje ili radi slanja uzorka na vašu adresu). Također, lični podaci se mogu koristiti i za poboljšanje naših proizvoda i Web stranice, te za kontaktiranje s vama u vezi s drugim proizvodima i uslugama koje mogu biti od interesa za vas (uključujući one koje možemo ponuditi zajedno s drugim društvima). Mi ih možemo podijeliti/razmjenjivati sa drugim kompanijama u grupi Perfetti Van Melle i trećim stranama koje direktno podržavaju aktivnosti PVM-a i razvoj Web stranice.

Možemo dopuniti informacije koje ste nam dali drugim informacijama koje imamo ili koje primamo od trećih strana. Mi to radimo u marketinške svrhe kako bismo osigurali bolje ciljane proizvode i uslugu kako bi zadovoljili vaše potrebe.

 

Aranžmani obrade podataka

Važno je znati da se lični podaci obrađuju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Lične podatke obrađuje PVM ili Izvršitelj obrade podataka koji je direktno imenovan od strane PVM-a, ali ne duže nego što je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni ili naknadne obrade.

Održavaju se posebne sigurnosne procedure kako bi se spriječio rizik od njihovog uništenja ili gubitka, bilo slučajno ili ne, neovlaštenog pristupa podacima ili operacijama obrade koje su ili nezakonite ili nedosljedne svrhama zbog kojih su podaci prikupljeni. U skladu sa zakonom, i u skladu sa glavnim međunarodnim standardima PVM je  preduzeo dodatne sigurnosne mjere kako bi se minimizirali rizici u pogledu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti prikupljenih i obrađenih ličnih podataka.

 

Dijeljenje, saopćavanje i širenje podataka

Podaci koje prikupimo mogu se prenijeti ili saopćiti drugim kompanijama u grupi Perfetti Van Melle i trećim stranama koje direktno podržavaju aktivnosti PVM-a i razvoj Web stranice. Ponekad PVM angažuje treće strane za obradu i analizu podataka. Osim navedenih slučajeva, podaci neće biti otkriveni niti dati nikome osim ako to nije u skladu sa ugovornim i zakonskim obavezama ili su korisnici dali svoj pristanak.

PVM i njegovi Izvršitelji-treće strane će obraditi vaše lične podatke poduzimajući odgovarajuće mjere kako bi održali sigurnost ličnih podataka.

 

Prava ispitanika

PVM obavještava korisnika da on / ona ima pravo zahtijevati pristup ili ispravak ili brisanje svojih ličnih podataka, ili ograničenje ili prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka ili povlačenje pristanka datog adresiranjem PVM-u sa naznakom za  Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomičkova 9, 148 00 Praha, the Czech Republic ili slanjem e-maila na pvmdpo@it.pvmgrp.com, službeniku za zaštitu podataka, pri čemu uvijek dostaviti kopiju identifikacijskog dokumenta ili bilo koji drugi dokument kao dokaz.

PVM si zadržava pravo da u bilo kom trenutku provjeri istinitost ličnih podataka koje je dao korisnik/učesnik, kao i starost i identitet pobjednika pre nego što nastavi sa dostavljanjem nagrada.

 

Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke smještene na hard disku vašeg računala koje poslužitelj Web stranice postavlja. Perfetti Van Melle koristi kolačiće kako bi Web stranica bila lakša za korištenje, kao i za bolju prilagodbu stranice i naših proizvoda vašim interesima i potrebama. Kolačići se također mogu koristiti za ubrzavanje budućih aktivnosti na našoj Web stranici. Na primjer, Web stranica  može prepoznati da ste nekad prije unijeli lične podatke tako da  sljedeći put nema potrebe tražiti iste informacije.

Mi također možemo koristiti kolačiće za prikupljanje informacija o vašem računaru, kao što su vaša IP adresa (broj dodijeljen vašem računaru svaki put kada surfujete Internetom) ili tip internet pretraživača ili operativnog sistema koji koristite i povezati to sa vašim ličnim podacima. Na ovaj način se osigurava da naše Web stranice predstavljaju najbolje Web iskustvo za vas i da su efikasni izvori informacija.

Za pohranjivanje tih kolačića Perfetti Van Melle koristi pop-up ekran s informacijama o kolačićima i thickbox-om za dobivanje saglasnosti. Također, možete onemogućiti kolačiće u postavkama preglednika. Odbijanje kolačića na Web stranici koju unesete može dovesti do nemogućnosti da posjetite određene dijelove Web stranice ili da primite personalizirane informacije kada posjetite Web stranicu.

 

Google analytics

Web stranice mogu koristiti alate za internetsku analitiku, kao što su Google Analytics i / ili Unica, za praćenje vaših interakcija sa Web stranicom i za pohranjivanje informacija, kao što je vrijeme u kojem ste ga posjetili, da li ste ga ranije posjetili i na osnovu kojeg Web mjesta ste došli. Statistika mjerenja Web stranice može se koristiti za personalizaciju iskustva na Web stranici, kao i za procjenu - anonimno i zbirno- statistike o aktivnostima Web stranice. Koristimo ove informacije za mjerenje efikasnosti našeg Web prisustva i za sastavljanje statističkih izvještaja.

Tamo gdje koristimo Google Analytics, možemo dijeliti ove informacije s Googleom kako bismo pomogli Google-u da poboljša svoje proizvode i usluge. Ni mi ni Google neće koristiti (ili ovlastiti bilo koju treću stranu) ovaj alat za praćenje ili prikupljanje ličnih podataka o vama ili povezivanje vaših ličnih podataka s podacima usluge Google Analytics.

 

Pixel tagiranje

Neke od stranica koje posjećujete mogu prikupljati informacije korištenjem pixel oznaka (koje se nazivaju i „clear gifs“) koje se mogu dijeliti s trećim stranama koje izravno podržavaju promotivne aktivnosti PVM-a i razvoj Web stranice. Na primjer, informacije o korisničkom korištenju naše Web stranice može se dijeliti s našom agencijom za oglašavanje treće strane kako bi bolje usmjerili internet oglasi na PVM Web-lokacijama. Informacije prikupljene korištenjem ovih pixel oznaka, međutim, nisu lične, iako se mogu povezati s vašim ličnim podacima.

 

Promjene trenutne politike privatnosti

PVM redovno provjerava sopstvenu politiku privatnosti i bezbjednosti i, ako je potrebno, revidira je u skladu sa zakonskim izmjenama, izmjenama u organizaciji ili s onim koje su podstaknute tehnološkim razvojem. Svaka izmjena navedene politike će biti objavljena na ovoj stranici.

Uvjeti upotrebe I korištenja kolačIća

Kolačići su automatske procedure koje omogućavaju da sačuvamo informacije koje se odnose na određene preferencije korisnika Interneta prilikom posjeta određenoj Web stranici kako bi se korisniku omogućilo da bude unaprijed prepoznat i time personalizira upotrebu i ubrzava navigaciju.

 

Vrste kolačića

Ispod je navedena klasifikacija kolačića ovisno o njihovim karakteristikama:

a) Zavisno od kompanije koja ih vodi:

• Vlastiti: oni se šalju korisničkom terminalnom kompjuterskom sistemu sa računara ili domene kojom upravlja urednik iz kojeg se daje usluga koju traži korisnik.

• Od trećih strana: oni se šalju korisničkom terminalnom kompjuterskom sistemu iz kompjuterskog sistema ili domene kojima ne upravlja urednik, već druga kompanija koja obrađuje podatke dobijene putem kolačića.

b) Zavisno od vremena aktivnosti:

• privremeni: oni prikupljaju i čuvaju podatke dok korisnik pristupa web stranici.

• stalni: podaci ostaju pohranjeni u kompjuterskom sistemu i može im se pristupiti i tretirati ih u periodu koji odredi osoba odgovorna za kolačić.

c) Zavisno od svrhe:

• Tehnički: dozvoljava korisniku navigaciju pomoću web stranice, platforme ili aplikacije i upotrebu

različitih opcija ili usluga koje postoje na njemu, na primjer, provjera prometa i podataka komunikacije, identifikacija sesije, ulazak u dijelove ograničenog pristupa, pamćenje elementa koji sačinjavaju nalog, obrađuju nalog, registruju aplikaciju ili učestvovanje u događaju, korištenje sigurnosnih elemenata tokom navigacije, pohranjivanje sadržaja za difuzije videa ili audio zapisa ili dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža.

• Prilagođeni: dozvoljava korisnicima pristup uslugama s nekim unaprijed definiranim općim karakteristikama koje zavise od određenih kriterijuma u korisničkom kompjuterskom sistemu, na primjer, jezik, tip pretraživača kroz koji se pristupa usluzi, regionalna konfiguracija odakle se pristupa servisu, itd.

•  Analitički: omogućava praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika web stranice na koju su povezani (na primjer, mjerenje aktivnosti koja se obavlja na web stranici, postavljanje profila za navigaciju korisnika na stranicama, kako bi se uključila poboljšanja u zavisnosti od analize korištenja od strane korisnika usluga).

•  Oglašavanje: omogućava upravljanje reklamnim prostorima koji se nalaze na web stranici na osnovu kriterijuma kao što su uređeni sadržaj ili učestalost pokazanih reklama.

• Bihevioralni: omogućava upravljanje reklamnim prostorima koji se nalaze na web stranici i skladištenje informacija koje se odnose na ponašanje korisnika dobijenih kroz kontinuirano praćenje navigacijskih navika, koje zatim dozvoljavaju da određeni profil se razvije i pokaže javno u zavisnosti od toga.

 

Deaktivacija kolačića

Korisnik može konfigurirati preglednik da prihvati ili odbaci kolačiće po defaultu.

Ako korisnik odluči da odbije upotrebu kolačića, određene pogodnosti mogu biti ograničene.

Postupak potreban za blokiranje i uklanjanje kolačića može se razlikovati od jednog internet preglednika do drugog tako da se može u bilo kom trenutku promijeniti u skladu sa uputstvima koja daje određeni internet  pretraživač, kao što je prikazano u nastavku:

  • Podešavanja kolačića u Internet Exploreru

  • Podešavanja kolačića u Firefox-u

  • Podešavanja kolačića u Google Chrome-u

  • Podešavanje kolačića u Safari-u

Ovi preglednici podliježu ažuriranjima ili promjenama tako da ne možemo garantovati da se podudaraju tačno sa verzijom vašeg Web pretraživača.

 

Kolačići na Internetu

Na Internetu se koriste sljedeće vrste kolačića:

- Funkcionalni kolačići

Google Tag Manager -> omogućuje implementaciju kolačića bez mijenjanja izvornog koda

- Analitički kolačići

Google Analytics ->  praćenje osnovnog prikaza stranice u Google Analytics

OwnerIQ -> analitički alat za kupovine potrošača

- Kolačići oglašavanja

Facebook Connect -> posjetiteljima omogućuje interakciju na web-lokaciji s Facebook računom

Facebook Custom Audience -> prati određenu publiku na Facebook-u

Facebook Pixel -> prati konverzije za Facebook

DoubleClick -> Googleov alat za oglašavanje koji može pratiti istog korisnika na svim web-lokacijama

Za sva dodatna pitanja vezana za upotrebu kolačića, korisnik može poslati pismeni zahtjev na pvmdpo@it.pvmgrp.com.

Podijeli sa prijateljima